โรคเบาหวาน คือ...
  ออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธี
  อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  ฝึกสมาธิ เพื่อผ่อนคลาย ลดอาการเครียด
  งดบุหรี่และสุรา