โรคหัวใจขาดเลือด คือ ...
  ออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกต้องกับโรค
  อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
  ฝึกสมาธิ เพื่อผ่อนคลาย ลดอาการเครียด
  งดบุหรี่และสุรา