โปรแกรมคำนวนค่าดัชนีมวลกาย

 

กรุณาใส่(น้ำหนัก) :
กรุณาใส่(ส่วนสูง) :
ค่าBMI = :
ประมวลผล:

 

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด @2017