กิจกรรมกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ประจำปี 2562

ตรวจสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงาน ในสถานประกอบการต่างๆ ปีงบประมาณ 2562

การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (หูตา) ของบุคลากรโรงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ 2562

ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลตราด ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น 5 โรงพยาบาลตราด

 

ตรวจ & แจ้งผล & ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลุยถึงที่บริการดีๆจากเรา สุขภาพดีของท่านคืองานของเรา งานตรวจสุขภาพอาชีวเวชกรรม รพ.ตราด วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ตรวจสุขภาพ และจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 1 วัด 1 โรงพยาบาล 28 พฤษภาคม 2561