ข้อมูลทั่วไป
<-<- ที่ตั้งกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด ->->
นโยบายกลุ่มงาน

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด

108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ

อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

โทร.039-511040 ต่อ 235 Email : trad423_hospital@hotmail.com

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลตราด

นายธวัชชัย อินทรกำแหง

ผู้ดูแลเว็บไซตฺ

สาธารณสุขจังหวัดตราด
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนดุ๊กดิ๊ก